Image
Top
Navigation

Under två lördagar i september 2018 hölls byavandringar genom Klågerup ledda av Kerstin Evander. Kerstin är född och uppvuxen i Klågerup och berättade en massa spännande om byn och hur det var här förr i tiden. Kerstin har arbetat inom kommunen i drygt 40 år och har ett stort intresse för kultur och hembygd. Tidigare har Kerstins far Knut Jönsson tillsammans med Arne Dahlberg hållit i byavandringarna. Läs mer om Kerstin och hennes intresse för historia här. Byalaget bjöd på fika längs med vägen.

Deltagande är gratis men FÖRANMÄLAN KRÄVS: Skicka ett email och lista namnen på de som vill delta till senast 3 dagar före vandringen. Byalaget bjuder på FIKA längs med vägen!

Start: Kl 10.00 Gamla stationshuset i Klågerup (Bangårdsvägen). Vandringen tar ca 1.5-2 timmar.