Image
Top
Navigation

Byalagets Styrelse

Klågerups byalag verkar för en levande landsbygd och en genuin bygemenskap, bland annat genom att bevara traditionsenligt firande av Valborgsmässoafton och midsommarafton. Byalaget har funnits sedan 60-talet men hette då Villaföreningen, namnbytet till Klågerups byalag skedde 2003. Byalaget vill även skapa ett klimat av vänskap och grannsamverkan i Klågerup och i grannbyarna. Genom att bli medlem stödjer du byalagets arbete och visar att du vill ha ett levande Klågerup!

Se hur du blir medlem här

 

STYRELSEN 2019

Elna Schultz ordförande (firmatecknare)
Anders Jönsson Vice ordförande
Eva Ringström kassör (firmatecknare)
Ann-Sofi Thern vice kassör
Sebastian Ganslandt Sekreterare
Jessika Persson vice sekreterare
Åsa Grimberg styrelseledamot
Kim Evald styrelseledamot
Leif Faddersson styrelseledamot
Stefan Knutsson styrelseledamot
Ulla-Britt Carlberg Eriksson suppleant
Tina Wade suppleant
Ulrika Janér suppleant
Henrik Smedenfors suppleant
   
   
Anders Thörn revisor
Bodil Danielsson revisor
Mats Lindhe revisorssuppleant
   
Carin Stern Swaning valberedning (sammankallande)
Ingela Persson valberedning
Carina Lindhe valberedning

 

Vill du komma i kontakt med valberedningen? Maila till valberedningen@klagerupsbyalag.com.

STADGAR

pdficon Stadgar Reviderade 03

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

pdficon Verksamhetsberättelse 2018

pdficon Verksamhetsberättelse 2017

pdficon Verksamhetsberättelse 2016

pdficon Verksamhetsberättelse 2015

pdficon Verksamhetsberättelse 2014

pdficon Verksamhetsberättelse 2011

pdficon Verksamhetsberättelse 2010